Mgr. ANDREA JANKOVÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

PROFIL

Svoji praxi vykonávám v rámci kanceláře na adrese Purkyňova 10, 301 00 Plzeň, kde současně spolupracuji s kolegy JUDr. Zdeňkem Veberem a JUDr. Petrem Bauerem.

Jako pro každého advokáta je pro mne základním kritériem vysoká kvalita poskytovaných služeb, příznivá cena a snadná dostupnost. Při své praxi se dále zaměřuji na preciznost a rychlost poskytovaných právních služeb.

Co je však pro mne důležité, neopomíjím osobní a lidský přístup ke svým klientům a v tomto směru věnuji svým klientům také potřebný čas a prostor. Spokojenost klienta nejen co do výsledku sporu, ale zejména jeho spokojenost v rámci osobního kontaktu a často i dlouhodobé spolupráce s advokátem je pro mne prioritou.

Citlivý přístup a pochopení ze strany advokáta ocení klienti zejména v rodinných záležitostech, na které se specializuji. Jelikož v rámci rodinných záležitostí dochází klienti do kanceláře často s nezletilými dětmi, je v případě potřeby možné jednání s klientem realizovat v sídle advokátní kanceláře mimo jednací místnost, a to přímo v mé pracovně, kde je připraven malý dětský koutek.

Děkuji za Váš čas věnovaný těmto stránkám.

Doufám, že Vás zaujaly a v případě potřeby využijete mých nabízených služeb.

Mgr. ANDREA JANKOVÁ

Purkyňova 10
301 00 Plzeň

tel.: 777 115 384