Mgr. ANDREA JANKOVÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

ODMĚNA ADVOKÁTA

Odměna za poskytování právních služeb je případ od případu individuální záležitostí. Vždy je brán ohled na specifické potřeby klienta a s ohledem k nim pak probíhá sjednání způsobu odměňování. Odměna může být:

  • Smluvní tzv. „hodinová“, kdy se odměna advokáta určuje dle odpracovaných hodin za dohodnutou hodinovou sazbu (zpravidla 1.500,- Kč/hod až 3.000,- Kč/hod dle případu) či tzv. „paušální“, kdy je odměna advokáta určena po dohodě s klientem pevnou částkou za vyřízení určité právní záležitosti bez ohledu na časový rozsah právní služby. V případě některých klientů, využívajících pravidelně poskytovaných právních služeb je možné dohodnout tzv. „paušální“ odměnu za určité časové období sjednané smlouvy o poskytování právních služeb, která je účtována zpravidla jednou měsíčně, přičemž jsou advokátem v rámci této jedné odměny řešeny všechny právní případy klienta, které klient advokátovi k řešení svěří.

  • Mimosmluvní typ odměny přichází v úvahu ve chvíli, kdy nedojde k dohodě mezi advokátem a klientem na smluvním typu odměny a řídí se vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem. Vždy se jedná o tzv. „úkonový“ druh odměny, tedy dle advokátního tarifu je stanovena přesná hodnota každého učiněného právního úkonu v dané věci, a to bez ohledu na časovou náročnost každého jednotlivého úkonu.

Mgr. ANDREA JANKOVÁ

Purkyňova 10
301 00 Plzeň

tel.: 777 115 384